Yapı Güçlendirme

 

Ülkemizde deprem gibi doğal afetler fazla orandadır. Bu afetler pek çok evin yıkılmasına ve can kaybına sebebiyet verir. Can kayıplarını önlemek ve binaları daha sağlam bir şekilde yapmak için yapı güçlendirme uygulanır.

 

Bina güçlendirme işlemi özellikle az maliyetli olduğu için tercih edilir. Binaların yıkılıp yeniden yapılması oldukça pahalı bir tutara denk gelir. O yüzden den yapı güçlendirme işlemi yapılarak binalar olduğundan daha sağlam bir hale getirilir.

 

Güçlendirme Nedir

 

Güçlendirme az veya orta hasarlı olan binaların daha iyi yani oturulacak bir sağlamlıkta olmasını sağlayan bir işlemdir. Binaların hasarları dört kademede adlandırılır. Bu kademelerin sadece ikisinde güçlendirme işlemi uygulanabilir. Hasarlar binaların durumuna göre belirlenir. Az veya hafif hasarlar binaların yapısında bulunan malzemelerin taşıması durumlarının hafif oranda eskimesidir. Az veya hafif olan hasarlar, yüzdelik dilimde on veya on beş kadardır.

 

Güçlendirme işlemi ile birlikte bina kolayca hasarsız hale gelebilir. Orta hasarlar binada bulunan yapıların taşımasının yarıya inmesi durumudur. Yüzde elli oranında bir hasar ortaya çıkmıştır ve güçlendirme uygulanabilir. Ağır hasarlar kurtarılmayacak kadar kötü durumda olan binalardır. Yüzde yüz olarak bir hasar meydana gelir. Bu hasar güçlendirme ile kurtulamayacağından binanın yıkım işlemi gerçekleştirilmesi gerekir.

 

Yapı Güçlendirme Hangi Durumlarda Yapılabilir?

 

Güçlendirme işlemi binanın kullanım amacının farklılık göstermesi ile yapılabilir. Örneğin; bir bina okul olarak kullanılacaksa güçlendirme işlemi yapılabilir. Binada yani yapıda bulunan betonun dayanıksız hissedilmesi ayrıyeten yetersiz kalması durumunda yapı güçlendirme uygulanır. Bina gereken yönetmeliklere uymuyorsa da güçlendirme işlemi yapılır.

 

Bina yapılırken hatalı bir proje ile ilerlemişse projeler düzgün bir şekilde uygulanmamışsa yapı güçlendirme yapılır. Bina üzerine veya içerisinde bir duvar örülecekse ya da kat gibi çıkım işlemleri yapılacaksa bina güçsüz duruma düşeceğinden yapı güçlendirme uygulanır. Son olarak yapılar hasarlı bir duruma geldiğinde orta hasara kadar yapı güçlendirme işlemi uygulanabilir.

 

Yapı Güçlendirme İşleminde Kullanılan Teknikler

 

Yapılar güçlendirmek için birçok yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden bazıları;

  • Kanat ekleme,
  • Yeni veya eskimiş olan betonları kaynaştırma işlemi,
  • Kolon güçlendirme,
  • Beton güçlendirme,
  • Çelik mantolama işlemi,
  • Betonarme mantolama işlemi,
  • epoksi enjeksiyonu ile güçlendirme
  • Karbon lifli K-kompozitler yani Fiberbond gibi tekniklerdir.

 

Tekniklerin uygulanışları ve uygulandıkları yerler değişiklik gösterebilir. Yapı güçlendirme işlemlerinde çoğunlukla kiriş ve kolonlara müdahale edilir. Bu tamamen binaya göre değişiklik gösterse de uygulanacak olan güçlendirme yöntemlerine bina incelendikten hasarlar ortaya çıktıktan sonra karar verilir.

 

Yapı Güçlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

 

Bina yani yapı güçlendirme işlemleri binaya bağlı olarak yapılır. İşlem öncesinde bina mutlaka detaylı bir şekilde incelenir ve hasarlar ortaya çıkartılır. Gerekli olan bütün işlemler sağlandıktan sonra uygulanacak olan yönteme karar verilir. Bu yöntem betonlardan başlanarak uygulanır. Binanın arsa ile uyumuna da bakılarak betonlardan örnek alınır. Bu işlemlerden sonra binalar sağlam hale gelir. Fakat dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar ilk olarak, yapı güçlendirme işlemini yapacak olan kişi ile iletişimdir. Yapı güçlendirmeyi yapacak olan kişinin işinin ehli olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde bina güçlendirilmek yerine daha kötü bir hale de gelebilir.

 

Güçlendirme İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Bina güçlendirme işlemlerinde özellikle deprem gibi doğal afetlerin binada bıraktığı bir hasar olup olmadığına dikkat edilir. Hasar durumlarına göre yapılacak olan uygulamalar da değişiklik gösterir. Binaların deprem hakkında hasarı bulunuyorsa genel olarak beton güçlendirme uygulaması yapılır. Bu uygulama uygulanmadığında çeliklerden uygulama yapılır. Unutmamak gerekir ki, çeliklerle yapılan uygulamalar beton uygulamalarına göre daha pahalıya denk gelir.

 

Güçlendirme işlemlerine başlanmadan önce mutlaka bölgede bulunan pasların temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde bulunan pas gibi durumlar binayı eski haline getirebilir. Bu temizlik işleminden sonra bina tekrardan bir daha kontrol edilerek yapı güçlendirmesi uygulanır.

Yapı güçlendirmesi detaylı bir şekilde yapıldığı takdirde binalar olduğundan ve eski halinden bile de daha sağlam bir hale gelebilir. Bu yapı güçlendirmesinin yapıldığı yere yani kişilerin bilgisine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda da binaların durumlarına göre de bu değişiklik mevcuttur. Özellikle eski binalarda yapı güçlendirme işlemi daha araştırılarak ve detaylı şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde geçerli bir sonuç alınması mümkün değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir